แนะนำ ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องยางแบบคลิกล็อค
Update: 21/9/2566 By MAZ
แนะนำ ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องยางแบบคลิกล็อค
หากจะพูดถึงวัสดุตกแต่งพื้นบ้านที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว คงหนีไม่พ้น “กระเบื้องยางแบบคลิกล็อค” แถมจะถอดเปลี่ยนลายแพทเทิร์นหรือถอดไปติดตั้งที่อื่นก็ไม่ทำลายพื้นเดิมจนเสียหาย จนทำให้หลายคนอยากนำกระเบื้องยางชนิดนี้ไปใช้ในการตกแต่งบ้านด้วยตนเองแบบไม่อยากเสียเงินจ้างช่างมาติดตั้งให้ แต่ทว่ากลับไม่รู้วิธีการติดตั้งเสียงั้น MAZ ได้สรุปขั้นตอนการติดตั้งง่ายๆ แต่ละเอียดตั้งแต่ก่อนติดตั้ง ตอนติดตั้ง จนหลังการติดตั้งที่หากคุณอ่านแล้วก็สามารถทำตามได้
ก่อนการติดตั้งกระเบื้องยางแบบคลิกล็อค
1. นำกระเบื้องยางแบบคลิกล็อคพักไว้ในห้องหรือพื้นที่ที่จะติดตั้งอย่างน้อยประมาณ 24-48 ชั่วโมง โดยต้องเปิดกล่องที่บรรจุกระเบื้องยางให้อากาศถ่ายเท เพื่อให้ตัวกระเบื้องยางปรับสภาพให้เข้ากับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมของห้อง

2. ควรตรวจสอบด้วยว่ามีกระเบื้องยางชำรุด หลุดลอก หรือมีข้อบกพร่องตรงไหนก่อนปูพื้น ถ้ามีให้แยกออกจากกระเบื้องยางที่จะนำไปติดตั้ง

3. ปรับพื้นห้องให้เรียบเสมอกัน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการปูกระเบื้องยางแล้วพื้นเรียบไม่ได้ระดับ จนเป็นสันคลื่น อย่างไรก็ตามหากพื้นเดิมเรียบอยู่แล้วสามารถปูกระเบื้องยางทับได้เลย แต่ถ้าไม่เรียบ ให้ดูว่าพื้นเดิมเป็นพื้นแบบไหน ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องควรอุดปิดร่องยาแนวให้เรียบเสมอกัน ส่วนพื้นที่ไม่เรียบให้ปรับพื้นด้วยปูนซีเมนต์ และหากเป็นพื้นประเภทลามิเนต พื้นปาร์เก้ เป็นต้น ให้รื้อพื้นเก่าออกให้หมดก่อนแล้วค่อยปรับพื้นด้วยปูน โดยพื้นที่เทคอนกรีตใหม่ควรทิ้งให้แห้งสนิท ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวอย่างน้อย 60 วัน ฤดูร้อนประมาณ 30 วัน หากเป็นการปูทับพื้นเดิมควรทิ้งไว้อย่างน้อย 15-20 วัน
ปรับพื้นก่อนติดตั้ง
4. ควรมีการวัดความชื้นบริเวณที่จะติดตั้งก่อนทำการติดตั้ง ทั้งนี้ความชื้นควรอยู่ในระดับ 10-12% และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิขณะทำการติดตั้งกระเบื้องยางอยู่ระหว่าง 18 แต่ไม่เกิน 30 องศา

5. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จะปูกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษขยะ และอื่นๆ
อุปกรณ์ในการติดตั้ง
อุปกรณ์ในการติดตั้ง
1. กระเบื้องยางแบบคลิกล็อค
2. แผ่นโฟมรองกระเบื้องยาง
3. ค้อนยาง
4. คัตเตอร์
5. ดินสอ
6. ตลับเมตร
7. ลิ่มสำหรับเว้นระยะกระเบื้องกับผนัง
ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องยางแบบคลิกล็อค
1. ปูแผ่นโฟมรองกระเบื้องยาง ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยซับเสียงเวลาเดินและช่วยให้สัมผัสที่เท้าเวลาเดินบนกระเบื้องยางนุ่มสบายมากขึ้น เพราะกระเบื้องยางแบบคลิกล็อคจะมีความแข็งกว่ากระเบื้องยางแบบทากาวและกาวในตัวจึงจำเป็นต้องมีการปูโฟม
ปูแผ่นโฟมรองก่อนติดตั้ง
2. เริ่มปูกระเบื้องยางจากมุมซ้ายของห้อง โดยใช้ลิ่มเว้นระยะกระเบื้องกับผนังทั้งสองด้าน (ด้านบนกับด้านซ้ายของกระเบื้องยาง) ประมาณ 0.5-1 ซม. เผื่อการขยายตัวของกระเบื้องยาง
ใส่ลิ่มระหว่างกระเบื้องยางและผนัง
3. กระเบื้องยางชิ้นถัดไปให้เสียบลิ่มเข้ากับฝั่งผนังและยกกระเบื้องเอียงด้านสั้นทำมุมเข้าหาร่องกับแผ่นแรก ปูแบบนี้ไปเรื่อยจนจบแถวแรก เมื่อปูแถวแรกจนเหลือใส่กระเบื้องยางแผ่นท้ายสุดแล้วกระเบื้องไม่พอดีกัน ให้นำกระเบื้องอีกแผ่นมาตัดด้วยคัตเตอร์ให้พอดีช่อง โดยขณะวัดขนาดตัดให้เผื่อพื้นที่เล็กน้อยสำหรับใส่ลิ่มเว้นระยะ 0.5-1 ซม.
เริ่มปูแถวแรก
4. เศษกระเบื้องยางที่เหลือจากแถวแรกให้นำมาปูต่อในแถวที่สอง (เศษกระเบื้องยางควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30 ซม.) โดยเริ่มติดตั้งจากด้านซ้ายของแถวแรก เมื่อเริ่มแถวที่สองให้ยกกระเบื้องยางด้านยาวเอียงทำมุมเข้าหาร่องกระเบื้องยางแผ่นสุดท้ายของแถวแรกประมาณ 20-30 องศา เมื่อเข้าล็อคแล้วให้วางลง ส่วนแผ่นที่สองของแถวที่สองให้เอียงด้านสั้นทำมุมกับแผ่นแรกของแถวที่สอง จากนั้นก็ยกกระเบื้องยางแผ่นดังกล่าวเอียงทำมุมกับแถวแรก (ตรงกับด้านยาวของกระเบื้องยาง) แล้ววางลงพร้อมกัน ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนจบแถวที่สอง ส่วนแผ่นสุดท้ายของแถวที่สองหากกระเบื้องยางไม่พอดีกับช่องให้นำกระเบื้องยางอีกแผ่นมาวัดและตัดเหมือนแถวแรก โดยต้องใส่ลิ่มเว้นระยะห่างด้วย
ปูกระเบื้องยางด้านยาวของแถวแรกและแถวที่สองปูกระเบื้องแถวที่สองเมื่อกระเบื้องเข้าล็อคให้กดกระเบื้องยางลงพร้อมกัน
5. แถวถัดไปให้ทำแบบเดียวกันกับการปูแถวที่สองจนครบ ซึ่งระหว่างการติดตั้งสามารถใช้ค้อนยางเคาะกระเบื้องยางแต่ละแผ่นให้แนบสนิทกันมากขึ้นได้ ข้อควรระวัง คือระหว่างการติดตั้งระวังอย่าให้ลิ่มหลุด และให้อยู่ในตำแหน่งเดิม
ใช้ค้อนตอกให้กระเบื้องแต่ละแผ่นติดแน่น
6. ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ตัวจบเพื่อความสวยงาม สำหรับการติดตั้งบัวเชิงผนังให้เอาลิ่มที่เว้นระยะห่างของกระเบื้องยางกับผนังออกให้หมดก่อนค่อยทำการติดตั้งบัวเข้าไป ซึ่งการติดตั้งในบริเวณที่เป็นมุมห้องหรือเสาบ้านให้ตัดบัวเชิงผนังทำมุม 45 องศาจึงนำมาต่อกัน และใช้กาวตะปูเก็บรายละเอียดขอบบัวให้สวยงาม
ปิดบัวตัวจบ
7. ในกรณีที่พื้นที่ที่จะติดตั้งกระเบื้องยางมีขนาด 20 เมตรขึ้นไป หรือมีรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น U-Shape, Z-Shape หรือ L-Shape ควรแบ่งหรือกั้นพื้นที่ด้วยตัวจบ เช่น T-molding
หลังการติดตั้งกระเบื้องยางแบบคลิกล็อค

หลังการปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อคสามารถเข้าไปใช้งานได้เลยทันที เพราะกระเบื้องยางแบบคลิกล็อคไม่ได้ใช้กาวในการติดตั้ง จึงไม่จำเป็นต้องรอให้แห้ง แต่อาจต้องระมัดระวังในบริเวณที่มีการติดตั้งบัวเชิงผนังแทน

ให้ MAZ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บ้านของคุณน่าอยู่มากขึ้น เรามีวัสดุตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอกคุณภาพสูงมากมายหลายแบบ หลายลายให้เลือกในราคาที่เหมาะสมที่จะช่วยตกแต่งและยกระดับบ้านของคุณให้ดูดีมีสไตล์


    สนใจสั่งซื้อสินค้า กรุณากดลิงค์นี้ค่ะ www.mazthailand.com/spc

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้