นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) “PDPA”

1. บทนำ
บริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
บริษัทฯ ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางบริษัทฯ นั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคงที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

2.1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก

2.2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า

2.3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม


3. ประเภทข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย
บริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้สิทธิและเงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้
ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้


ข้อมูลระบุตัวตน
  - ชื่อ และ นามสกุล
  - วัน เดือน ปี เกิด
  - เพศ
  - อาชีพ

ข้อมูลเอกสารระบุตัวตน
   - หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
   - หมายเลขหนังสือเดินทาง
   - หมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
   - หมายเลขใบอนุญาตขับขี่

ข้อมูลการติดต่อ
   - ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ซอย ถนน แขวง/เขต จังหวัด)
   - ข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมลล์)
   - บัญชีโซเชี่ยลมีเดีย
   - ข้อมูลการทำธุรกรรม ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคล
   - ข้อมูลการสั่งซื้อและชำระเงิน


ข้อมูลทางเทคนิค
   - IP Address
   - Cookie
   - Web Browser

ข้อมูลการโฆษณา
   - ข้อมูลการถ่ายภาพนิ่ง และ/หรือ เคลื่อนไหว
   - ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว


4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
   - เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ 
   - เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
   - เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
   - เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุด รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต 

6. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ตามระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10 ปี) โดยบริษัทฯ จะลบ และ/หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เมื่อพิจารณาแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็น และ/หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้

8. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม โดยบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

10. วิธีการติดต่อบริษัทฯ
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ
โปรดติดต่อบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด  Email :  maz3dwall@gmailcom

 


บริษัท พิพัฒนกิจ เทรดดิ้ง จำกัด 
1 มิถุนายน 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้